Voor het station de onder het wegdek liggende (bus)rijbanen. Dit project geschiedt onder verantwoordelijkheid van clublid Pim Visser, die er ook het meeste werk in steekt.

De rijwegen voor de bussen en ander verkeer krijgen onder het wegdek vorm. Rechts de parkeerplaats en links              de plek van het busstation.

Parkeerplaats voor CS richting busstation (links) krijgt vorm

De bussen in een rij

De eerste stads- en streekbussen hebben de locatie van het aankomende busstation gevonden.

Bussen van o.a. de GEVU, Citosa, VAGU, CN, West-Nederland, KLM

 

Utrecht had buiten de bekende stadsbussen ook enkele andere uitvoeringen

 

de bussen van de VAVO werden vervangen door de zilveren Maarse en Kroon bussen, later werden die weer opgevolgd door busmaatschappij Greyhound

 

Een typische Utrechtse Stadsbus eind jaren 60

Utrecht CS eind jaren 60, met busstation van de GEVU stadsbussen en de streekbussen van oa Citosa, Tensen, VAGU, NBM, etc 

de  streekbussen